Wij zijn erg gesteld op onze vrijwilligers en willen dan ook graag een goede samenwerking met hen opbouwen. Om die reden hebben we regels opgesteld zodat onze vrijwilligers weten wat wij van hen verwachten en wat zij van ons kunnen verwachten. 

 • Alle voorbereidingen zijn onder voorbehoud; het moet wel mogen en veilig zijn.
 • Zeker in deze tijd houden wij ons allemaal aan de voorgeschreven maatregels welke zijn opgelegd door de regering, gemeente Oosterhout en de organisatie van stichting Parkfeest.
 • Iedereen dient zich in te schrijven via onze vrijwilligerssite. Indien je niet bent ingeschreven ben je niet verzekerd mocht er onverhoopt iets gebeuren.
 • Stel jezelf beschikbaar via onze vrijwilligerssite en geef je voorkeuren op. Indien jij je goede beschikbaarheid en je voorkeuren niet hebt doorgeven, kunnen wij je niet inplannen.
 • Je kunt via onze site aangeven waar en wanneer je wilt werken. We proberen zo veel mogelijk met alle voorkeuren rekening te houden. Helaas is dit niet altijd mogelijk, maar we zullen altijd met je overleggen indien dit het geval is.
 • Om als vrijwilliger gratis toegang te krijgen tot vrijdag- of zaterdagavond, dien je minimaal 8 uur te werken verdeeld over vrijdag/zondag of zaterdag/zondag. De zondag valt dus altijd in je planning.
 • De minimale leeftijd om op het Parkfeest te mogen helpen varieert per onderdeel. Bijvoorbeeld bar is 18+ en kinderspeelparadijs is vanaf 15 jaar. Let dus op bij het aangeven van je voorkeuren of je aan de leeftijdseis voldoet voor het opgegeven onderdeel om teleurstellingen te voorkomen.
 • Je dient je te allen tijde minimaal een half uur voor aanvang van je dienst persoonlijk te melden bij de vrijwilligerskeet. Hier ontvang je je toegangsbandje, vrijwilligerspas, polo e.d.. Zonder polsbandje heb je namelijk geen toegang tot het park. En we geven jouw pasje niet aan andere vrijwilligers mee dan aan jijzelf.
 • We dienen er met z’n allen voor te zorgen dat het park schoon blijft tijdens het Parkfeest. Dus van iedereen wordt verwacht om tussendoor de werkplek en de ruimte eromheen schoon te maken en van allen die een laatste dienst draaien wordt verwacht dat men mee helpt met opruimen.
 • Je mag geen drank of eten gratis weggeven. Daarnaast is het verboden om vanuit de bar drank voor eigen gebruik mee te nemen. Dit wordt gezien als diefstal en dienen we te melden bij de politie en heeft uiteraard als gevolg dat je onmiddellijk van het terrein wordt verwijderd en niet meer als vrijwilliger werkzaam mag zijn bij het Parkfeest.
 • Het is ook niet toegestaan om eigen drank mee te nemen naar het park. Tassen worden steekproefsgewijs gecontroleerd bij de vrijwilligersingang.
 • Je mag geen alcohol serveren aan jongeren onder de 18 jaar. Bij twijfel altijd om een ID vragen en het polsbandje controleren!
 • Tijdens je werkzaamheden fungeer je als gastheer/vrouw van het Parkfeest. Ga niet in discussie met gasten, maar meld onenigheid bij je coördinator.
 • Als je klaar bent met werken, dan trek jij je vrijwilligers polo uit en ga lekker als gast genieten van het mooie feest!
 • En het belangrijkste; vrijwillig is niet vrijblijvend! Als je bent ingepland dan rekenen wij er ook op dat je op de juiste tijd op de juiste plaats aanwezig bent.

Als je jezelf inschrijft als vrijwilliger stem je automatisch in met bovenstaande regels.