–Privacyverklaring 

 

Stichting Parkfeest Oosterhout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Als u zich als vrijwilliger aanmeldt bij Stichting Parkfeest Oosterhout, geeft u ons bepaalde informatie. Het gaat hierbij om  

 • Voor- en achternaam; 
 • Adresgegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • Geslacht; 
 • Geboortedatum; 
 • Kledingmaat; 
 • Profielfoto; 
 • De naam van uw vereniging/groep/stichting; 
 • Sinds wanneer u vrijwilliger bent; 
 • Of u lid wil worden van de besloten Facebookgroep voor vrijwilligers; 
 • Of u bepaalde certificaten heeft behaald; 
 • ICE naam en telefoonnummer; 
 • Uw beschikbaarheid en uw voorkeur voor een activiteit tijdens het Parkfeest. 

Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database waar enkel de vrijwilligerscommissie toegang tot heeft.  Enkel de voorzitter van de vrijwilligerscommissie beheert deze gegevens. 

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens? 

Stichting Parkfeest Oosterhout verwerkt uw gegevens om uw inschrijving als vrijwilliger zinvol te maken en u te kunnen laten werken tijdens het Parkfeest en de daaraan verbonden activiteiten deel te nemen. 

Het gaat dan om de volgende doelen: 

 • U per e-mail informeren over activiteiten van Stichting Parkfeest Oosterhout; 
 • U per e-mail informeren over activiteiten die betrekking hebben op u als vrijwilliger; 
 • U per e-mail benaderen wanneer er vragen zijn over uw beschikbaarheid over activiteiten die betrekking hebben op u als vrijwilliger.
 • Uw vrijwilligerspas printen welke u toegang verschaft tot het festivalterrein van het Parkfeest in Oosterhout.  Uw vrijwilligerspas is uw eigendom en derhalve uw eigen verantwoordelijkheid deze op een veilige manier te bewaren of te vernietigen na het Pakfeest; 
 • Planning per activiteit printen voor de coördinatoren om het voor hen mogelijk te maken om op aanwezigheid te kunnen controleren, hierop staan enkel uw voor- en achternaam vermeld + uw pasfoto; 
 • Checklijst printen van alle vrijwilligers in de vrijwilligerskeet waar enkel de vrijwilligerscommissie beschikking over heeft.  Op deze lijst staan uw voor- en achternaam, leeftijd, kledingmaat en uw planning.  Deze lijst is noodzakelijk om u uw polo, polsbandje en vrijwilligerspas uit te kunnen rijken. 

 

Hoe lang bewaren wij uw informatie? 

 • Digitaal: We bewaren uw informatie alleen zo lang u als vrijwilliger bent ingeschreven bij Stichting Parkfeest Oosterhout.  Bij beëindiging van uw vrijwilligerswerk voor Stichting Parkfeest Oosterhout worden alle gegevens uit de vrijwilligersdatabase verwijderd. 
 • Print: De geprinte planningen en checklijsten blijven eigendom van Stichting Parkfeest Oosterhout en worden na verwerking direct vernietigd middels een papierversnipperaar. 

 

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen 

Stichting Parkfeest Oosterhout neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, meldt u dat dan aan het bestuur via info@parkfeest.nl. 

 

Delen van uw persoonsgegevens met derden 

Stichting Parkfeest Oosterhout verkoopt of verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij daarmee voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting.  Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan communicatie omtrent Stichting Parkfeest Oosterhout. 

 

Foto’s en video’s 

Stichting Parkfeest Oosterhout behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s te maken van al haar activiteiten en deze zowel offline als online te publiceren.  Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat kenbaar maken aan het bestuur via info@parkfeest.nl. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U kunt te allen tijde zelf uw gegevens inzien, corrigeren en verwijderen in uw vrijwilligersaccount.  Tevens kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen.  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Parkfeest Oosterhout Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten, naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen. 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar of recht op gegevensoverdraagbaarheid of wilt u uw gegevens laten verwijderen dan wel hebt u andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuurt u dan een gespecificeerd verzoek aan het bestuur via info@parkfeest.nl. 

 

 

Oosterhout, 01 januari 2024

Het bestuur van Stichting Parkfeest Oosterhout 

www.parkfeest.nl info@parkfeest.nl